پنجشنبه , آذر ۲ ۱۳۹۶
خانه / اخبار / نحوه فعالیت و زمان تبلیغات کاندیداها در دوره پنجم انتخابات

نحوه فعالیت و زمان تبلیغات کاندیداها در دوره پنجم انتخابات

داوطلبین شورای شهر و روستا بخوانند؛ نحوه فعالیت و زمان تبلیغات کاندیداها در دوره پنجم انتخابات
مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات در خصوص نحوه فعالیت و زمان تبلیغات داوطلبین انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: زمان تبلیغات این دوره حسب ماده ۹۰ قانون و ماده ۶۲ آیین نامه  انتخابات طبق برنامه زمانبندی از تاریخ ۹۶/۰۲/۲۱ لغایت ۹۶/۰۲/۲۷  به مدت ۷ روز می باشد و یک روز  قبل از  روز رای گیری  یعنی ۸ صبح روز ۲۸ اردیبهشت ماه تبلیغات ممنوع می باشد

وی اضافه کرد: استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر۷۰ ×۱۰۰ سانتی متر ممنوع است. محل نصب نیز در قانون پیش بینی شده است  و در صورت عدم رعایت موضوع ستاد انتخابات با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد نمود و و لازم است داوطلبین به اینگونه موارد جهت پاکیزگی محیط شهری و جلوگیری از تخلف انتخاباتی توجه ویژه نمایند.

,وی تصریح کرد: لازمست داوطلبین محترم نسبت به مطالعه فصل پنجم آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بخش مصوب ۱۳۸۱/۴/۱۶ هیأت وزیران اقدام تا از هزینه ها و جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی از هم اکنون آگاهی یابند.

به گزارش ستاد تبلیغات انتخاباتی، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی و انجام پذیرد. هر داوطلب تنها می تواند یک ستاد مرکزی تبلیغاتی دایر نماید. در کلان شهر شیراز با توجه به وجود  ۱۱ منطقه شهرداری داوطلبین می توانند نسبت به استقرار ۱۱ دفتر اقدام و آدرس دقیق و مشخصات مسئول دفتر تبلیغات و تلفن مربوطه را به ستاد انتخابات فرمانداری شیراز قبل از هرگونه اقدام اعلام نمایند.

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی  شهر و روستا و بخش

مصوب ۱۳۸۱/۴/۱۶ هیأت وزیران

فصل پنجم – تبلیغات

ماده ۶۲- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (۸) روز قبل از روز اخذرأی آغاز می گردد و تا (۲۴) ساعت قبل از روز اخذرأی ادامه خواهد داشت.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

۱- نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع.

۲-دیوار نویسی، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.

۳- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.

۴- استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

۵- فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری .

۶- استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکت ها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور.

۷- فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو مسئولیت خود.

۸- الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. بخشداری ها موظف اند با استفاده از امکانات محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.

۹- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.

۱۰- پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد.

۱۱- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.

تبصره ۱- درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارایه آنها امکان پذیر باشد.

تبصره ۲- استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام میدهند ( مثل نشریات وابسته به دولت )، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذی صلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – بخشداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی، محلهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند و در صورت لزوم هزینه لازم را از آنان اخذ کنند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی ، پارچه ای ، مقوایی ، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر۷۰ ×۱۰۰  سانتی متر ممنوع است .

تبصره ۶  (الحاقی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط می تواند در امر توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید .

ماده ۶۴ (اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد، در این صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می باشد.

تبصره  (الحاقی ۱۳۸۵/۶/۱۵) – مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

ماده ۶۵- انتشار اعلام نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و در صورت درخواست هیأت اجرایی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارایه این مستندات و مدارک باشد.

ماده ۶۶- همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها، نشانی و محل ستاد و نام مسئول آن کتباً و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط ، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۵/۶/۱۵) -ستاد تبلیغات انتخاباتی، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی و انجام پذیرد. هر داوطلب تنها می تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید.

ماده ۶۷- هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذرأی وجود دارد باید قبل از اخذرأی ، توسط اعضای شعبه امحا شود.

درباره ی admin

همچنین ببینید

رسیدگی به جرایم انتخاباتی از وظایف قوه قضاییه

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه قوه قضاییه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.